Straumann 4 mm implantlar

Straumann 4mm implantlar


Straumann® Standard Plus Roxolid® SLActive® 4mm pazardaki internal konikal bağlantılı, vidalı tipteki en kısa implanttır. Bir çok aşırı rezorbe alt çene arka bölge, sabit ve hareketli protez endikasyonlarında kullanılabilir. Kompleks dikey kemik augmentasyonu yapmadan hastaları tedavi etme fırsatı tanır.