• Straumann Roxolid
  Roxolid® ve SLActive® yüksek dayanıklılık ve mükemmel osseoentegrasyon sağlayarak dar çaplı implantlarla tedavilerin daha güvenli olmasını sağlar.
 • Straumann SLActive
  Straumann SLActive yeni yüzey teknolojisi ile iyileşme sürecini önemli ölçüde kısaltır.
 • Straumann Kemik ve Doku Seviyesi İmplant Sistemi
  Straumann Dental İmplant sisteminde 2 farklı seviyede implant bulunmaktadır. İmplantın bittiği doku ile adlandırılmaktadır.
 • Straumann Protetik Sistem
  Straumann Dental İmplant sistemi protez uzmanları için tüm endikasyonlara uygun estetik ve güvenli çözümler için çok sayıda protetik seçenekler sunmaktadır. Straumann Doku Seviyesi ve Kemik Seviyesi İmplantlar için farklı üst yapı seçenekleri bulunmaktadır.
 • Straumann Emdogain ile Dişleriniz Güvende
  Kaybettiklerinizi Straumann Emdogain ile yeniden kazanabilirsiniz. Straumann Emdogain doğal diş oluşumunu taklit ederek periodontitis sonucunda kaybedilen dokuların rejenerasyonunu sağlar.
 • Straumann® BoneCeramic
  Straumann® BoneCeramic sentetik kemik greftidir. Straumann Bone Ceramic intraoral ve maksillofasiyal kemik defektlerinin dolumu ve/veya ogmentasyonu için tasarlanmıştır. Hayvan kaynaklı olmayıp tamamen kimyasal yolla sentezlenir.
 • Osstell ISQ Cihazı
  Osstell ISQ, Osstell’in implant stabilite ölçüm cihazı serisinin son ürünüdür. Ölçüm yöntemi olarak Rezonans Frekans Analizi (RFA) kullanır. Osstell ISQ hekimlere implantın osseoentegre durumu hakkında sayısal bilgi verir ve üst yapı yükleme zamanını tayin etmekte kolaylık sağlar.
 • Biolux-Orthopulse
  Orthopulse
 • Diğer Ürünler
  İyileşme Başlıkları, Kapama Vidaları, Cerrahi Set Parçaları, Steril İyileşme, Kapama, Geçici Dayanaklar, Bone Profile Frezleri (Kemik Kesiti Frezleri)
 • Straumann 4 mm implantlar
  Straumann 4mm implantlar

ITI Etkinlik Sayfası

Kanıta dayalı diş hekimliğine dair herşey.

Merak Ettikleriniz